We are all dreamers

Wie is 11.11.11?

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.

Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen - waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag.

11.11.11 Strength in numbers

Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken. Want samen staan we sterker dan alleen.

Wat en waarom?